czwartek, 5 maja 2016

Jak czereśnia

Ile razy będę jeszcze,
kiedy ciebie nie ma?
Gorejące chłodne wrześnie
znów odsłonią we mnie nieład.
Nieporadne słowa kluczem
stąd oddalą się ku rajom.
Siebie błędny nie nauczę
cenić sobą w sobie stając.

Ile razy mnie nie będzie,
kiedy jesteś, byłaś,
może będziesz pędem,
kiedy pędem śniłaś?
Kiedy teraz nie ma wiecznie,
kiedy tu się psuje właśnie,
moje braki mocniej krzepkie,
a i pełnia z nowiem gaśnie.

Ile razy nas nie będzie -
w sumie bez różnicy sprawa,
kiedy czas się mimo przędzie
naszych istnień w świata nawach.
Jeśli jestem dotykalny,
może pęknę jak czereśnia.
Prawdy w tobie dotknie halny.
Będą maje tuż po wrześniach.


/ tedeeq

komentarz wykorzystany jako komentarz ;)

"WIELE NUT do ZAGRANIA :

... wiersze granitowo twarde; wypolerowane, ale nietykalne ; zanurzone w ciszy i domknięte błyszczą ciemnym światłem;
jakby nie chciały zniżyć się do poziomu, na którym można by je dosięgnąć zrozumieniem, jakby chciały pozostać poza zasięgiem, bez odbioru...
...ale przecież pozwalają na siebie patrzeć, pozwalają się czytać ...
można je podziwiać za inwencję językową, za gry słowne, wykorzystujące bogactwo i wdzięk polszczyzny... ale można również podjąć z nimi dyskusję ... mówią o wielu sprawach ważnych, trudnych, osobistych, ogólnych....
Ich Autor czasem korzysta z przywileju przeniesienia niektórych swoich wierszy w sferę muzyki ..."
/ podpisano: idajg

tam znajdziesz wieści z moich strun

tam posłuchasz piosen z tekstem